Registrace je rozdělena do dvou bodů

1. Bod registrace: Vyplnění online přihlášky a zaslání soutěžní skladby. 

2. Bod registrace: Vedoucí, asistent nebo zástupce se osobně dostaví na stanoviště registrace v místě konání soutěže, před nástupem na start. Doloží pro kontrolu seznam soutěžících a provede kontrolu soutěžních skladeb.  

Pro rok 2024 jsme připravili inovativní systém pro přihlašování do soutěže 2024

PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2024 

Jelikož je o soutěž velký zájem, může se stát, že vyhlásíme dříve STOP STAV. Nezapomeňte proto prosím odeslat přihlášku včas! Vždy po sobě pečlivě kontrolujte vámi napsané údaje - především e-mailovou adresu!

SOBOTA 1. 6. 2024

NEDĚLE 2. 6. 2024

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

USTANOVENÍ - pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené


  1. Tanečníkem se myslí osoba, která odesláním přihlášky projevuje svůj závazný zájem účastnit se této soutěže.
  2. Přihlašující tanečník zaškrtnutím souhlasu s "Pravidly soutěže" potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.
  3. Tanečník je povinen uhradit startovné (poplatek za účast v soutěži, z nějž jsou hrazeny náklady spojené s organizací soutěže). 
  4. Organizátor není povinen přerušit soutěž při nenastoupení soutěžního čísla na jeviště. V tomto případě nebude startovné vráceno. Počet míst v soutěži je omezen, organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.