Opłata startowa

Opłata startowa

Solo 

65 ZL

Duo 

od każdej zawodniczki 30 ZL

Trio

od każdej zawodniczki 25 ZL

Miniformacja  4 - 8

od każdej zawodniczki 25 ZL

Formacja 9 - 25

od każdej zawodniczki 25 ZL

Vstupné

17 ZL