Przepisy prawne

Poziom zaawansowania

Hobby

·Zawodnicy, którzy tańczą maksymalnie 2 lat, trenują maksymalnie 90 minut tygodniowo. Kategoria przeznaczona jest dla kolektywów amatorskich z grup zainteresowań, z kółek zainteresowań, szkół podstawowych, oraz kursów tanecznych poświęconych rekreacyjnej formie tańca.

· Obroty: Dozwolony jest maksymalnie 1 obrót

· Bardziej wymagające akrobacje i gimnastyka są niedozwolone: arab, szpagat w powietrzu, stanie na rękach, Handspring (przerzut w przód)

Pro

· Zawodnicy tańczący od ponad 2 lat regularnie biorący udział w konkursach pucharowych i zaawansowanych.

· W przypadku drużyny/grupy składającej się z tancerzy początkujących i zaawansowanych, zespół klasyfikowany jest jako "pro".

· Obroty: Dozwolone maksymalnie 3 obroty.

· Bardziej wymagające akrobacje i gimnastyka są niedozwolone: arab, szpagat w powietrzu.


Star Pro

· Zawodnicy studiujący w konserwatorium tańca.

· Obroty: Dozwolone 3 lub więcej.

· Bardziej wymagające akrobacje i gimnastyka nie są w żaden sposób ograniczane.

UWAGA !

W przypadku nieprawidłowej klasyfikacji choreografii konkursowej na poziomie zaawanowania, sędziowie mają prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestników z konkursu lub przeniesieniu ich na inny poziom. Może istnieć także możliwość powtórzenia startu. Dlatego ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na prawidłową klasyfikację zawodników.

Celem jest by wszyscy uczestnicy mieli takie same szanse i byli sprawiedliwie ocenieni.