Historie

Bylo mi 24 let a já se rozhodl vytvořit a uskutečnit můj první projekt Czechkábrtcamp. Cílem tohoto jedinečného projektu, který doposud nebyl v ČR, je rozvíjet malé i velké tanečníky, twirlery a mažoretky, kteří jsou buď začínající nebo pokročilí. Byla to pro mě velká výzva a zodpovědnost a to především v tom, že jsem neměl žádné zkušenosti, jak by se taková akce měla organizovat, ale ve své hlavě jsem si vytvořil jasnou představu, čeho a jak chci docílit. Do projektu jsem zapojil řadu skvělých lidí a byla to například i Tereza Rejlová, která je představitelkou asosicace, která se zabývá mažoretky a twirlery v České Republice. Czechkábrtcamp se konal v Čáslavi v roce 2015 přípravy mi trvaly 12 měsíců a účasníků bylo celkem 120 z toho 5 zahraničních lektorů ( Pascal Dumas, Pieter A Hazeu, Tihomir Bendelja, Tea Softić, ....) a 3 čeští lektoři ( Michaela Špačková, Jirka Bělka, Aleš Hanzlík) Za co jsem velice vděčný je že se nám podařilo vykomunikovat pronájmy skvělích prostorů pro naše účastníky. Jednalo se o prostory ZUŠ Čáslav, ZŠ Masarykova Čáslav, Sokolovna Čáslav, SZeŠ Čáslav pro workshopy, které probíhaly v rámci týdeního harmonogramu Czechkábrtacmpu.  . 

I když se během týdne vynořilo pár problémů a to například: Během dvou dnů se u jednich sourozenců  se projevila nemoc a rodič je odmítl na naši žádost si je vzít zpět domů.  Po několika telefonátů se nám podařilo rodiče přesvěčit, aby si své děti převzaly. Při vyzvednutí nám rodič začal vyhrožovat, že se jedná o naši chybu a že na nás zavolá hygienu.  Druhý den, ale opravu přijela hygiena, která ale neshledala žádný problém. Jako organizítor jsem byl velice důsledný a věděl jsem, že když se jedná o školní prostory a školní jídelnu, kde byly účastníci ubytování nemůže být něco v nepořádku. Bohužel část dopoledne a část odpoledne jsem musel věnovat pouze , který jsem musel ztrávit s hygienou 

, které jsme dokázaly vyřešit musím konstatovat, že se celá akce podařila.  Také jsem si jako organizátor uvědomil řadu důležitých věcí a to například to, že 


Musím konstatovat, že i přesto, že jsme narazily na některé problémy, které se nám podařilo vyřešit během organizace, tak se nám vše podařilo vyřešit a první ročník Czechkábrtacampu se celově vydařil. Od účastníků jsme dostaly řadu kladný ohlasů.