DOKUMENTY KE STAŽENÍ 

Veškeré dokumenty jsou zde na webu ke stažení a odkaz dostáváte v e-mailu po odeslání přihlášky.

Bez kompletní přihlášky a třech platných potvrzení nemůže dítě nastoupit na pobyt.

1. On-line přihlášky: jestliže vámi objednaný pobyt pro dítě platí váš zaměstnavatel, je po odeslání přihlášky a její autorizaci nezbytné nás kontaktovat a sdělit údaje, které si váš zaměstnavatel přeje uvést na faktuře.

2. Kompletní Potvrzení lékaře: (preferujeme originál na našem tiskopisu, ale je pravda, že mnoho lékařů odmítá vystavovat jiná potvrzení než ta, která mají ve svém systému) platné po celou dobu tábora. 

3. Potvrzení rodičů: (Potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne zahájení tábora.  

4. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID-19

Na základě naprosto zmatečných informací, které vydává naše vláda vzhledem k podmínkám konání dětských táborů, jsme po konzultacích přistoupili k následujícímu řešení:

Účastník při odjezdu na tábor odevzdá kromě zdravotního dotazníku a prohlášení o bezinfekčnosti i ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID-19. Prohlášení přineste podepsané s datem v den odjezdu dítěte na tábor.

5. Seznam věcí na Kábrt camp je souhrn věcí, které doporučujeme si s sebou vzít, je však na uvážení každého, jak si s sebou věci zabalí. 

VEŠKERÉ DOKUMENTY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU V OBÁLCE NADEPSANÉ JMÉNEM ÚČASTNÍKA!

PROSÍM MĚJTE S SEBOU I KOPII ZDRAVOTNÍ PRŮKAZKY ÚČASTNÍKA!