HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA - HVT

Lubomír Kábrt

ORGANIZAČNÍ TÝM

ZDRAVOTNICE 

PEDAGOGICKÝ DOZOR 

DOZOR 

DOZOR

PRKATIKANT 

PRAKTIKANT

PRAKTIKANT

PRAKTIKANT

LEKTOŘI