ŠTARTOVNÉ  

Sólo 

35,- €/osoba

Duo / Trio

20,- €/osoba

Mini 4 - 8

 15,- €/osoba

Groupstage 9 a viac

 15,- €/osoba

PLATBA ŠTARTOVNÉHO

ZA PLATNÚ REGISTRÁCIU SA POVAŽUJE V MOMENTE, KEĎ JE K NEJ PRIRADENÁ PLATBA NA ÚČET. Pre správne spárovanie prichádzajúcich platieb vyžadujeme platbu len bankovým prevodom na náš účet.

ČÍSLO ÚČTU: 308073054/0300 ČSOB
IBAN: CZ1103000000000308073054
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

kde variabilný symbol je telefonné číslo VEDÚCEHO TÍMU v deväťmiestnom tvare (vložený do prihlášky), tj, bez štátnej predvoľby a medzier, napr.: 333666999.
Do poznámok prosím vždy uvádzajte KÁBRT CUP SK23 a meno závodníka alebo názov tímu.

Na vyžiadanie vystavíme doklad o zaplatení. O faktúru je potrebné zažiadat na email: kabrtcompany@gmail.comKontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť ohľadne faktúr, je Klára Štirandová +420 773 280 087

Storno poplatky - tím / závodník môže odstúpiť zo závodu bez udania dôvodu do 30. 4. 2024. Do tejto doby bude vrátené štartovné v plnom rozsahu. Po tomto termíne bude účtovaný stornopoplatok vo výške 100%.

VSTUPNÉ 

Vstupenky je možné zakúpiť pri vchode, vstup do športovej haly je možný len s platnou vstupkou alebo vstupenkou.

Vstupné celodenný                                                            

    10,- €/osoba/deň

Dieťa do 6 rokov  

 3,- €