Názov akcie: Kábrt cup - Celoštátna tanečná súťaž

Charakter súťaže: Celoštátna tanečná súťaž Kábrt cup je nepostupová súťaž a nie je nutná registrácia v žiadnom zväze. Súťaž je určená pre začínajúce súbory, pokročilé i profesionálne.

E-mail: kabrtcompany@gmail.com

Organizátor: Kábrt company - Lubomír Kábrt

Zakladateľ a organizátor sútaže: Lubomír Kábrt

Kedy: 15. 6. - 16. 6. 2024

Kde: Púchov

Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2024

Športová hala: Športová hala STC ARÉNA Púchov, Športovcov 872/3, 020 01 Púchov

Rozdelenie súťaže: 

- Sobota 15. 6. 2024 - Tanec: Tanečná prípravka, Balet,  Ľudové tance,  Contemporary, Contemporary show, Jazz dance, Open show, Disco dance, Battle Contemporary, Mažoretky/Twirling/Pom-pom: Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Mažoretka 2 batons, Flag, Pom pom, Mix, Baton a rekvizity, Twirling, Twirling rhytmic, Twirling 1 baton, Twirling 2 batons

- Nedeľa 16. 6. 2024 - Moderné tance:  Street dance & Hip hop, Street dance show, Vogue & Waacking dance, Battle Street dance & Hip hop, Battle Vogue dance, Battle Waacking

Rozdelenie súťažnej úrovne: Hobby, profi, star profi

Registrácia: bude prebiehať pri vstupe do haly. Každý súťažiaci i divák obdrží pásku na ruku.

Pri registrácii je nutné odovzdať: Štartovné, menný zoznam súťažiacich. Prosíme majte u seba kartičky poistenca, či iné doklady totožnosti tanečníkov k prípadnému skontrolovaniu veku.

Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí, peňazí, cenností, atď. Pokiaľ budú pri upratovaní nájdené zabudnuté veci, budú uložené u usporiadateľa, mobil: +420 734 492 747, po dobu troch dní. Potom budú zlikvidované.

SLEDUJTE KÁBRT CUP UDALOSŤ NA FACEBOOKU: