Štartovné listiny

Štartovacie listiny Kábrt cup SK

NOVO AKTUALIZOVANÉ

Pri registrácii je nutné odovzdať: Štartovné, menný zoznam súťažiacich. Prosíme majte u seba kartičky poistenca, či iné doklady totožnosti tanečníkov k prípadnému skontrolovaniu veku. 

Úpravy v štartovacej listine je možné vykonať do nedele 15. 6. 2023.

USTANOVENIE - usporiadateľ si vyhradzuje právo spojenia kategórií, ktoré budú málo obsadené.

Štartovaia  listina bude zverejnená nejneskôr týždeň pred konaním súťaže. Každej štartujúcej formácii bude pridelené číslo, ktoré bude nemenné, a to i v prípade odhlásenia niektorých súťažiacich (štartové číslo bude neobsadené). Aktuálna štartovacia listina po registrácii bude vyvesená na mieste konania na niekoľkých viditeľných miestach. Úpravy sa vykonávajú online, to znamená, že delegát na základe žiadosti vykoná úpravu, ktorá sa ihneď prepíše a ukáže v online štartovacej listine. Štartovacia listina po úpravách technického delegáta bude k nahliadnutiu na webových stránkach tu: Prosíme všetkých účastníkov o kontrolu svojich údajov, údajov týkajúcich sa detí a tímov. Po 6. 6. 2024 nebude možné úpravy vykonávať. V prípade, že zistíte, že sú niektoré údaje uvedené nesprávne, kontaktujte Kláru z realizačního tímu na mail kabrtcompany@gmail.com.

Do predmetu emailu uvádzajte ÚPRAVA ŠTARTOVEJ LISTINY KÁBRT CUP SK 2023


Vysvetlivky:

Pokiaľ je štart označený červenou farbou - je v riešení
Pokiaľ nie je nijak označený, je všetko v poriadku
Pokiaľ je označený čiernou farbou - štart bol odhlásený

Štartovacie listiny


 Prípadné dotazy nám prosím napíšte do poznámok sem do formulára.