PREDBEŽNÝ PROGRAM SÚŤAŽE

FINÁLNY PROGRAM MÔŽETE OČAKÁVAŤ TÝŽDEŇ PRED SÚŤAŽOU

Po uzavretí prihlášok na Kábrt cup budeme informovať všetkých prihlásených o zmene programu.

Program súťaže bol aktualizovaný 14. 1. 2023

SOBOTA 17. 6. 2023

Tanečná prípravka, Balet, Ľudové tance, Jazz dance, Contemporary, Contemporary showProsíme, aby všetci súťažiaci boli včas nachystaní na svoje súťažné vystúpenie (alebo aspoň hodinu pred)

REGISTRÁCIA OD 6:00 - 10:00 PREDBEŽNÝ PROGRAM

6:00 Otvorenie haly, registrácia a priestorové skúšky

7:30 Porada odbornej poroty

8:00 Porada vedúcich a kontrola súťažnej plochy

8:30 Slávnostné zahájenie súťaže.

9:00 - 12:00 1. časť súťaže

12:15 - 12:45 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

13:00 - 17:00 2. časť súťaže

17:00 Príprava všetkých súťažiacich na slávnostné vyhodnotenie výsledkov - povinné pre všetkých súťažiacich. Súťažiaci sa budú pripravovať na nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam bude náš organizátor.

17:30 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

19:00 Koniec súťaže

NEDEĽA 18. 6. 2023

Latino show, Street dance, Street dance show, Hip hop, Disco dance, Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Pom pom, Twirling rhytmic, Twirling 1 baton, Twirling 2 baton


Prosíme, aby všetci súťažiaci boli včas nachystaní na svoje súťažné vystúpenie (alebo aspoň hodinu pred)

REGISTRÁCIA OD 6:00 - 10:00 PREDBEŽNÝ PROGRAM

6:00 Otvorenie haly, registrácia a priestorové skúšky

7:30 Porada odbornej poroty

8:00 Porada vedúcich a kontrola súťažnej plochy

8:30 Slávnostné zahájenie súťaže.

9:00 - 12:00 1. časť súťaže

12:15 - 12:45  Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

13:00 - 16:00 2. časť súťaže

16:15 Príprava všetkých súťažiacich na slávnostné vyhodnotenie výsledkov - povinné pre všetkých súťažiacich. Súťažiaci sa budú pripravovať na nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam bude náš organizátor.

16:30 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

17:30 Koniec súťaže

Priestorové skúšky
Pred zahájením súťaže budú prebiehať priestorové skúšky. V tomto čase je možné využiť plochu k naskúšaniu nástupu, odchodov, prípadne konkrétnych častí choreografie. Buďte prosím ohľaduplní k ostatným súťažiacim a netrénujte ani neskúšajte celé zostavy. Vstup na súťažnú plochu je po celú dobu súťaže povolený len v tanečnej obuvi.

Štartová listina
Štartová listina bude zverejnená najneskôr týždeň pred konaním súťaže. Každej štartovacej formácii bude pridelené číslo, ktoré bude najmenej, a to i v prípade odhlásenia niektorých súťažiacich (štartové číslo bude neobsadené). Aktuálna štartová listina po registrácii bude vyvesená na mieste konania na niekoľkých viditeľných miestach.