PREDBEŽNÝ PROGRAM SÚŤAŽE

                        FINÁLNY PROGRAM MÔŽETE OČAKÁVAŤ TÝŽDEŇ PRED SÚŤAŽOU


Po uzavretí prihlášok na Kábrt cup budeme informovať všetkých prihlásených o zmene programu.

Program súťaže bol aktualizovaný 06. 06. 2023

120 SÚŤAŽNÝCH ŠTARTOV 

200 SÚŤAŽNÝCH ŠTARTOV 

SOBOTA 15. 6. 2024

Tanečná prípravka, Balet, Ľudové tance, Jazz dance, Contemporary, Contemporary show, Open show, Contemporary battle

Prosíme, aby všetci súťažiaci boli včas nachystaní na svoje súťažné vystúpenie (aspoň hodinu pred)!

REGISTROVAŤ SA MÔŽETE LEN V ČASE OD 6:00 - 12:00

Pri registrácii je nutné odovzdať: potvrdenie o zaplatení štartovného, menný zoznam súťažiacich. Prosíme majte u seba kartičky poistenca, či iné doklady totožnosti tanečníkov k prípadnej kontrole veku. Ďalej prebehne kontrola súťažných skladieb podľa štartovacej listiny.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

6:00 - Otvorenie haly, registrácia a priestorové skúšky

7:30 - Porada vedoucích a kontrola súťažnej plochy

8:00 - Porada odbornej poroty

8:30 SLÁVNOSTNÝ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL - Nástup súťažiacich, poroty, moderátorky a riaditeľa súťaže (na nástup sa všetci pripravia v 8:15 pri šatniach)

9:00 - 12:00 1. časť súťaže

12:00 - 12:30 Priestorové skúšky 

12:30 - 12:45 Spoločné tancovanie s Lubomírom Kábrtom.

13:00 - 17:00 2. časť súťaže

17:00 Príprava všetkých súťažiacich (povinný pre všetkých účastníkov, ktorí súťažia v tento deň). Na slávnostné vyhodnotenie výsledkov a uvítanie nových súťažiacich. Súťažiaci sa zaradia do jedného veľkého zástupu a budú sa pripravovať na veľký nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam budú naši organizátori. Budeme radi aj za pomoc s prípravou nástupu zo strany lektorov, trénerov a pedagógov.

- Vyhlásenie výsledkov (NOVÉ medailové stupienky pre víťazov!) Prosíme, aby lektori poučili všetkých svojich žiakov o bezpečnosti na medailových stupienkoch tak, aby sa nikomu nič nestalo. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste.

Pre prvé miesto hrá hymna. Počas hymny ostatní súťažiaci stoja.

17:10 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov.

17:20 - 18:15 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

18:15 Predbežný koniec súťaže

NEDEĽA 16. 6. 2024
 
Street dance, Street dance show, Hip hop, Disco dance, Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Pom pom, Twirling rhytmic, Twirling 1 baton, Twirling 2 baton

Prosíme, aby všetci súťažiaci boli včas nachystaní na svoje súťažné vystúpenie (aspoň hodinu pred)!

REGISTROVAŤ SA MÔŽETE LEN V ČASE OD 6:00 - 12:00 

Pri registrácii je nutné odovzdať: potvrdenie o zaplatení štartovného, menný zoznam súťažiacich. Prosíme majte u seba kartičky poistenca, či iné doklady totožnosti tanečníkov k prípadnej kontrole veku. Ďalej prebehne kontrola súťažných skladieb podľa štartovacej listiny.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

6:00 Otvorenie haly, registrácia a priestorové skúšky

6:30 Porada odbornej poroty

6:45 Porada vedúcich a kontrola súťažnej plochy

6:55 SLÁVNOSTNÝ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL - nástup poroty, moderátorky a riaditeľa súťaže

7:10 - 13:00 1. časť súťaže

12:45 Príprava všetkých súťažiacich (povinný pre všetkých účastníkov, ktorí súťažia v tento deň). Na slávnostné vyhodnotenie výsledkov a uvítanie nových súťažiacich. Súťažiaci sa zaradia do jedného veľkého zástupu a budú sa pripravovať na veľký nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam budú naši organizátori. Budeme radi aj za pomoc s prípravou nástupu zo strany lektorov, trénerov a pedagógov.

13:00 - 13:45 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

- Spoločné tancovanie s Lubomírom Kábrtom

Vyhlásenie výsledkov (NOVÉ medailové stupienky pre víťazov!) Prosíme, aby lektori poučili všetkých svojich žiakov o bezpečnosti na medailových stupienkoch tak, aby sa nikomu nič nestalo. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste.

Pre prvé miesto hrá hymna. Počas hymny ostatní súťažiaci stoja.

14:00 - 20:00 2. časť súťaže

19:45 Príprava všetkých súťažiacich (povinný pre všetkých účastníkov, ktorí súťažia v tento deň). Na slávnostné vyhodnotenie výsledkov a uvítanie nových súťažiacich. Súťažiaci sa zaradia do jedného veľkého zástupu a budú sa pripravovať na veľký nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam budú naši organizátori. Budeme radi aj za pomoc s prípravou nástupu zo strany lektorov, trénerov a pedagógov.

20:00 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov (NOVÉ medailové stupienky pre víťazov!) Prosíme, aby lektori poučili všetkých svojich žiakov o bezpečnosti na medailových stupienkoch tak, aby sa nikomu nič nestalo. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste.

Pre prvé miesto hrá hymna. Počas hymny ostatní súťažiaci stoja.

20:10 - 21:00 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

21:00 Predbežný koniec súťaže

Priestorové skúšky
Pred zahájením súťaže budú prebiehať priestorové skúšky. V tomto čase je možné využiť plochu k naskúšaniu nástupov, odchodov, prípadne konkrétnych častí choreografie. Buďte prosím ohľaduplní k ostatným súťažiacim a netrénujte ani neskúšajte celé zostavy. Vstup na súťažnú plochu je po celú dobu súťaže povolený len v tanečnej obuvi.

Štartovacia listina
Štartovacia listina bude zverejnená najneskôr týždeň pred konaním súťaže. Každej štartovacej formácii bude pridelené číslo, ktoré bude najmenej, a to i v prípade odhlásenia niektorých súťažiacich (štartovacie číslo bude neobsadené). Aktuálna štartovacia listina po registrácii bude vyvesená na mieste konania na niekoľkých viditeľných miestach.