Program

PREDBEŽNÝ PROGRAM SÚŤAŽE

FINÁLNY PROGRAM MÔŽETE OČAKÁVAŤ TÝŽDEŇ PRED SÚŤAŽOU

SOBOTA 11. 6. 2022

Tanečná prípravka, Balet, Jazz dance, Contemporary, Contemporary show, Street dance, Street dance show, Hip hop

Prosíme, aby všetci súťažiaci boli včas nachystaní na svoje súťažné vystúpenie (alebo aspoň hodinu pred)

REGISTRÁCIA OD 6:00 - 10:00 PREDBEŽNÝ PROGRAM

6:00 Otvorenie haly, registrácia a priestorové skúšky

6:30 Porada odbornej poroty

7:00 Porada vedúcich a kontrola súťažnej plochy

7:30 Slávnostné zahájenie súťaže.

8:00 - 12:00 1. časť súťaže

12:00 - 13:00 PRESTÁVKA a priestorové skúšky

13:00 - 17:00 2. časť súťaže

17:00 Príprava všetkých súťažiacich na slávnostné vyhodnotenie výsledkov - povinné pre všetkých súťažiacich. Súťažiaci sa budú pripravovať na nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam bude náš organizátor.

17:30 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

19:00 Koniec súťaže

NEDEĽA 12. 6. 2022

Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Pom pom, Twirling rhytmic, Twirling 1 baton, Twirling 2 baton, • Spoločenské tance, Street dance, Street dance show, Hip hop, Disco dance  

Prosíme, aby všetci súťažiaci boli včas nachystaní na svoje súťažné vystúpenie (alebo aspoň hodinu pred)

REGISTRÁCIA OD 6:00 - 10:00 PREDBEŽNÝ PROGRAM

6:00 Otvorenie haly, registrácia a priestorové skúšky

6:30 Porada odbornej poroty

7:00 Porada vedúcich a kontrola súťažnej plochy

7:30 Slávnostné zahájenie súťaže.

8:00 - 12:00 1. časť súťaže

12:00 - 13:00 PRESTÁVKA a priestorové skúšky

13:00 - 17:00 2. časť súťaže

17:00 Príprava všetkých súťažiacich na slávnostné vyhodnotenie výsledkov - povinné pre všetkých súťažiacich. Súťažiaci sa budú pripravovať na nástup na chodbe pri šatniach. Koordinovať ich tam bude náš organizátor.

17:30 Slávnostný nástup a vyhodnotenie výsledkov

19:00 Koniec súťaže