ŠTARTOVNÉ / VSTUPNÉ

ŠTARTOVNÉ  

Solo 

20,- €

Duo / Trio

 10,- €/osoba

Mini  4 - 8                                                                     

8,- €/osoba

Groupstage 9 - 15

6,- €/osoba

Groupmarch  15 a více

6,- €/osoba

VSTUPNÉ 

Vstupenky je možné zakúpiť pri vchode, vstup do športovej haly je možný len s platnou vstupkou alebo vstupenkou.

Vstupné celodenný                                                            

   - 8,- €

Dieťa do 6 rokov  

- 3,- €