ŠTARTOVNÉ / VSTUPNÉ

ŠTARTOVNÉ  

Sólo 

25,- €/osoba

Duo / Trio

 10,- €/osoba

Mini  4 - 8                                                                     

10,- €/osoba

Groupstage 9 a více

8,- €/osoba

PLATBA ŠTARTOVNÉHO

ZA PLATNÚ REGISTRÁCIU SA POVAŽUJE V MOMENTE, KEĎ JE K NEJ PRIRADENÁ PLATBA NA ÚČET.Pre správne spárovanie prichádzajúcich platieb vyžadujeme platbu len bankovým prevodom na náš účet.

ČÍSLO ÚČTU: 308073054/0300 ČSOB
IBAN: CZ1103000000000308073054
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

kde variabilný symbol je telefonné číslo VEDÚCEHO TÍMU v deväťmiestnom tvare (vložený do prihlášky), tj, bez štátnej predvoľby a medzier, napr.: 333666222.
Do poznámok prosím vždy uvádzajte meno a priezvisko SÚŤAŽIACEHO a KÁBRT CUP (napr. Mária Nováková KÁBRT CUP SK) 

Na vyžiadanie vystavíme doklad o zaplatení. O faktúru je potrebné zažiadat na email: kabrtcompany@gmail.comKontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť ohľadne faktúr, je Klára Štirandová +420 773 280 087

Storno poplatky - tím / závodník môže odstúpiť zo závodu bez udania dôvodu do 30. 4. 2022. Do tejto doby bude vrátené štartovné v plnom rozsahu. Po tomto termíne bude účtovaný stornopoplatok vo výške 100%.

VSTUPNÉ 

Vstupenky je možné zakúpiť pri vchode, vstup do športovej haly je možný len s platnou vstupkou alebo vstupenkou.

Vstupné celodenný                                                            

    8,- €/osoba/deň

Dieťa do 6 rokov  

 3,- €