Nejvýznamnější taneční události roku! 

RODINNÁ ATMOSFÉRA 

Kábrt cup je více než jen soutěž – je to událost, kterou si může užít celá rodina. Když se rozhodnete přijít na Kábrt cup, můžete mít jistotu, že naše soutěž je postavena na vysokých standardech, které pečlivě odrážejí naše hlavní poslání. Od samého začátku vzniku této soutěže jsme měli jasno: chceme vytvořit prostředí, kde tanečníci budou povzbuzováni, aby následovali své sny a užili si soutěž v naprosto zábavné a soutěžní atmosféře.

Náš cíl není pouze ocenit taneční talenty, ale také podpořit jejich růst a rozvoj. Kábrt cup je místem, kde se talent setkává s příležitostí a vášeň pro tanec se může rozkvést. Každý, kdo se účastní naší soutěže, je součástí této inspirativní cesty.

Postupně se naše soutěž rozrůstá do dalších zemí. Naším cílem je soutěž završit velkou soutěží, kde se sejdou ti nejlepší tanečníci z celé Evropy a boudou soutěžit na EURO KÁBRT CUPU 2025

#kabrtcup @kabrtcompany

Koncepce soutěží je utvářena tak, aby plně odpovídala požadavkům soutěžících. S tímto cílem jsme identifikovali 7 priorit, které si klade naše soutěž při přípravě a organizaci.

 1. Výběr vhodného prostředí pro konání soutěže.
 2. Vytvoření kvalitních jevištních podmínek.
 3. Vytváření, propojování a rozvoj taneční komunity.
 4. Zajištění maximálně spravedlivého hodnocení soutěžících.
 5. Poskytování zpětné vazby v rámci hodnocení.
 6. Podpora a komunikace s vedoucími a pedagogy tanečních skupin či oborů.
 7. Vytvoření soutěžních pravidel, která jasně a srozumitelně stanoví hranice jednotlivých tanečních stylů, aniž by omezila tvůrčí prostor choreografů.

Historie projektu

V roce 2019 se uskutečnil první ročník projektu celostátní taneční soutěže Kábrt cup v Kutné Hoře. Bohužel, kvůli pandemii koronaviru covid-19 byla zrušena příprava druhého ročníku soutěže v letech 2020 a 2021. V roce 2021 jsme se rozhodli zahájit přípravy na český Kábrt cup 2022 a také na Slovenský Kábrt cup 2022. V roce 2023 jsme uspěšně uspořádali již třetí ročník Kábrt cupu v České republice a druhý ročník na Slovensku. V tomto roce jsme se také rozhodli významně inovovat design celého Kábrt cupu.

V roce 2024 se těšíme na realizaci již čtvrtého ročníku Kábrt cupu v České republice a třetího ročníku na Slovensku. Jsme nadšení z rostoucího úspěchu soutěže. Velkou výzvou pro nás je Kábrt cup v Polsku.  

#kabrtcup @kabrtcompany

Taneční soutěže, jako je Kábrt cup, mohou mít mnoho přínosů pro tanečníky, diváky a celou taneční komunitu. 

Zde je několik možných přínosů:

 1. Podpora a rozvoj talentu: Kábrt cup poskytuje tanečníkům a tanečním skupinám platformu pro prezentaci svého umění a prokázání svých tanečních dovedností. 
 2. Podpora taneční komunity: Kábrt cup dává dohromady tanečníky, trenéry, choreografy a diváky z různých oblastí. Tím vytváří síť a podporuje propojení mezi jednotlivými členy taneční komunity. To může vést k výměně nápadů, spolupráci a růstu celého tanečního světa. 

 3. Motivace a inspirace: Kábrt cup může sloužit jako motivace a inspirace pro tanečníky, aby se neustále zlepšovali a dosahovali nových úrovní ve svém umění. Konkurence a zpětná vazba od odborníků a poroty mohou pomoci tanečníkům posunout se dále a vytvářet ještě technicky, chorograficky lepší chorografie.  

 4. Exponování talentu: Účast na soutěži vám poskytne platformu, na které můžete prezentovat svůj talent a dovednosti před publikem i odbornou porotou. To znamená, že se dostanete do povědomí širší taneční komunity a můžete si budovat své jméno a renomé.

 5. Uzavírání přátelství: Účast na taneční soutěži vytváří příležitost k setkávání a komunikaci s dalšími tanečníky, kteří mají podobnou vášeň a zájem o taneční umění. Mohou se zde vytvářet pevná přátelství a vznikat týmy, které spolu mohou spolupracovat i po soutěži.

 6. Osobní rozvoj: Účast na soutěži vám poskytuje příležitost vyzkoušet si své dovednosti v ostrém konkurenčním prostředí. Tím se můžete posouvat za hranice své komfortní zóny, rozvíjet se a růst jako tanečník a umělec.

 7. Inovace a kreativita: Příprava na soutěž vás může povzbudit k novému, kreativnímu přístupu k tanci. Zkoušení nových stylů, choreografií a interpretací vám může poskytnout prostor k inovaci a objevování svého individuálního uměleckého výrazu.

"Vyvrcholením celé soutěže je společná evropská taneční soutěž s názvem Euro Kábrt cup. Tato soutěž sjednocuje tanečníky z různých zemí a má za cíl podporovat kulturní výměnu a vzájemné obohacení. Tanečníci se mohou setkat s dalšími umělci z Evropy a sdílet svou vášeň a dovednosti v tanci. Euro Kábrt cup je příležitostí pro kulturní výměnu a prozkoumávání rozmanitosti tanečních stylů a tradic. Soutěž přináší nejenom soutěžní atmosféru, ale také inspiraci, možnost sdílet zkušenosti a navázat nová přátelství mezi tanečníky z celého kontinentu. Tím se posiluje a podporuje taneční komunita v Evropě." 

#kabrtcup @kabrtcompany

#kabrtcup @kabrtcompany