DESATERO

DESATERO PRO RODIČE

1. Na lekce chodí děti včas. Pokud se dítě na hodinu nemůže dostavit včas a nebo se z jiného důvodu nemůže účastnit tréninku, omluvte jej učiteli.

2. ...učiteli důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny učitele a nesnižují jeho autoritu. Mohou dostat informace o výkonnosti, chování, přístupu, nikoli proč ten či onen tanečník tančí soutěžní choreografii.. ...nechtějí výhru za každou cenu. Důležitá je radost z tancování.

3. ...při vystoupení tleskají nejen svému dítěti, ale i všem co se snaží. Chtějí-li, aby děti tančily jako jeden tým, musí rodiče vystupovat také jako tým.

4. ...kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení.

5. ...nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě.

6. ...nikdy nezasahují do činnosti učitele při tréninku a účasti na soutěžích. Nevynucují si zařazení svého dítěte do sestavy.

7. ...pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s učitelem. Pomluvy nic nevyřeší a nikomu to neprospěje.

8. ...dávají přednost dlouhodobému a zdravému vývoji dítěte před vlastními ambicemi.

9. ...své dítě pochválí za jeho úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při tancování povedlo.

10. ...umožní svým dětem dělat i jiné aktivity, velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická.

Lubomír Kábrt