DESATERO

Desatero tanečníka

  1. Miluj tanec a s nadšením realizuj svou vášeň.

  2. Neustále zdokonaluj své znalosti a dovednosti. Pracuj vytrvale, neboť sám talent z tebe tanečníka neudělá.

  3. Důvěřuj svému učiteli. Spolupráce s jinými trenéry vždy předem dohodni se svým učitelem.

  4. Ke svému učiteli buď upřímný, nepodváděj ho, zejména v záležitostech spojených s tancem.

  5. Přijímej názory všech porotců.

  6. Považuj si své spolutanečníky, buď jim přítelem, pomáhej jim, nikdy je neobviňuj za dosažení slabších výsledků.

  7. Buď vděčný těm, kdo financují tvou činnost.

  8. Získej vděčnost diváků prostřednictvím estetického kostýmu, líčení, účesu.

  9. Doceňuj ostatní tanečníky, nepovyšuj se nad slabší, lepší obdivuj, zachovávej pravidla "FAIR PLAY".

  10. Snaž se svým chováním zvyšovat autoritu tanečníka.

Desatero pro rodiče

1. Na lekce chodí děti včas. Pokud se dítě na hodinu nemůže dostavit včas a nebo se z jiného důvodu nemůže účastnit tréninku, omluvte jej učiteli.

2. ...učiteli důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny učitele a nesnižují jeho autoritu. Mohou dostat informace o výkonnosti, chování, přístupu, nikoli proč ten či onen tanečník tančí soutěžní choreografii.. ...nechtějí výhru za každou cenu. Důležitá je radost z tancování.

3. ...při vystoupení tleskají nejen svému dítěti, ale i všem co se snaží. Chtějí-li, aby děti tančily jako jeden tým, musí rodiče vystupovat také jako tým.

4. ...kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení.

5. ...nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě.

6. ...nikdy nezasahují do činnosti učitele při tréninku a účasti na soutěžích. Nevynucují si zařazení svého dítěte do sestavy.

7. ...pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s učitelem. Pomluvy nic nevyřeší a nikomu to neprospěje.

8. ...dávají přednost dlouhodobému a zdravému vývoji dítěte před vlastními ambicemi.

9. ...své dítě pochválí za jeho úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při tancování povedlo.

10. ...umožní svým dětem dělat i jiné aktivity, velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická.