Opłata startowa

Opłata startowa

Solo 

65 ZŁ

Duo 

od każdego zawodnika 30 ZŁ

Trio

od każdego zawodnika 25 ZŁ

Miniformacja  4 - 8

od każdego zawodnika 25 ZŁ

Formacja 9 - 25

od każdego zawodnika 25 ZŁ

Wstęp

17 ZŁ