KÁBRT CUP 2024

Výkonnostné rozdelenie

Hobby

 • Súťažiaci, ktorí tancujú maximálne 2 roky, trénujú maximálne 90 minút týždenne. Kategória je určená amatérskym kolektívom zo záujmových krúžkov DDM, ZŠ, ZUŠ a tanečných kurzov venujúcich sa rekreačnej forme tanca.
 • Otočky: povolená maximálne 1 otočka
 • Nie je povolená náročnejšia akrobacia a gymnastika: Arab, šnúra/rozštep vo vzduchu, stojka, premet
 • Pre výkonnostnú úroveň Hobby platí, pokiaľ je v choreografii zaradená otočka, je dovolená len jedna rotácia o 360 stupňov, avšak nie je obmedzený počet otočiek počas choreografie.

Profi

 • Súťažiaci, ktorí tancujú viac než 2 roky, zúčastňujú sa pravidelne pohárových i postupových súťaží.

 • V prípade tímu/skupiny, ktorý je zložený zo začínajúcich i pokročilých tanečníkov, je tím zaradený do kategórie "profi".
 • Otočky: maximálne 3 otočky.
 • Nie je povolená náročnejšia akrobacia a gymnastika: Arab, premet
 • Výkonnostná úroveň Profi je určená pre všetkých, ktorí už majú tanečné skúsenosti, ale ešte nedosahujú najvyššiu úroveň v gymnastike a akrobacii. V tejto kategórii nie sú povolené prvky arab a salto. Pokiaľ je v choreografii zaradená otočka, je dovolená dvojnásobná rotácia o 360 stupňov, avšak nie je obmedzený počet otočiek počas choreografie.

Star profi

 • Súťažiaci, ktorí študujú tanečné konzervatórium.
 • Otočky: 3 a viac otočiek
 • Nie je nijak obmedzená náročnejšia akrobacia a gymnastika.
 • Výkonnostná úroveň Star Profi je určená súťažiacim s predchádzajúcimi pohybovými skúsenosťami, ktorí nechcú byť obmedzení v oblasti gymnastiky a akrobacie. V tejto výkonnostnej úrovni nie sú limitované ani piruety a očakáva sa vyššia úroveň pohybovej obtiažnosti. Je vhodná i pre súťažiacich, ktorí študujú tanec na konzervatóriu.

Upozornenie:

V prípade nesprávneho zaradenia súťažnej choreografie do výkonnostnej úrovne má porota právo rozhodnúť buď o vylúčení súťažiacich zo súťaže, alebo o ich preradení do inej úrovne. Môže tiež dôjsť k možnosti opakovania štartu. Preto je dôležité starostlivo dbať na správne zaradenie súťažiacich.

Cieľom je vytvoriť férové prostredie pre všetkých účastníkov súťaže.

Akutalizácia pravidiel 1.5.2024