#kabrtcup

PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2022

Prosíme, aby vedoucí souborů svých týmů zaslali svou hudbu NEJPOZDĚJI do 30. 4. 2022 na email kabrtcompany@gmail.com
VE FORMÁTU mp3 popsané:
- U týmů a skupin: NÁZEV TÝMU/SKUPINY - MĚSTO
- U solo,duo: JMÉNO SOUTĚŽÍCÍ - NÁZEV TÝMU - MĚSTO


Jelikož je o soutěž velký zájem, může se stát, že vyhlásíme dříve STOP STAV. Nezapomeňte proto prosím odeslat přihlášku včas!
Vždy po sobě pečlivě kontrolujte vámi napsané údaje - především e-mailovou adresu!


USTANOVENÍ - pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené

• Taneční přípravka
Divadelní tance:
• Balet
• Lidové tance
• Contemporary
• Contemporary show
• Jazz dance
Moderní tance:
• Společenské tance
• Street dance
• Street dance show
• Hip hop
• Discodance 

Baton, Pom pom
• Klasická mažoretka
• Baton mažoretka
• Pom pom
Twirling
• Twirling rhytmic
• Twirling 1 baton
• Twirling 2 baton Po odeslání formuláře obdrží přihlašovaný na uvedený e-mail zprávu s potvrzením o přijetí přihlášky a informacemi o dalším postupu s platebními podmínkami.

Neodesílejte startovné na účet, pokud vám nebyl zaslán potvrzovací email.

Startovné se platí na účet...................

V poznámce je třeba uvést KÁBRT CUP STARTOVNÉ 2022 a jméno závodníka nebo týmu, jako VS ideálně telefonní číslo na kontaktní osobu. Na požádání vystavíme doklad o zaplacení.

Storno poplatky - tým / závodník může odstoupit ze závodu bez udání důvodů do 30. 4. 2022. Do této doby bude vráceno startovné v plném rozsahu. Po tomto termínu bude účtován storno poplatek. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. Tanečníkem se myslí osoba, která odesláním přihlášky projevuje svůj závazný zájem účastnit se této soutěže.
  2. Přihlašující tanečník zaškrtnutím souhlasu s "Pravidly soutěže" potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.
  3. Tanečník je povinen uhradit startovné (poplatek za účast v soutěži, z nějž jsou hrazeny náklady spojené s organizací soutěže). 
  4. Organizátor není povinen přerušit soutěž při nenastoupení soutěžního čísla na jeviště. V tomto případě nebude startovné vráceno. Počet míst v soutěži je omezen, organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.