#kabrtcup

Registrace je rozdělena do dvou bodů

1. Bod registrace: Vyplnění online přihlášky a zaslání soutěžní skladby. 

2. Bod registrace: Vedoucí, asistent nebo zástupce se osobně dostaví na stanoviště registrace v místě konání soutěže, před nástupem na start. Doloží pro kontrolu seznam soutěžících a provede kontrolu soutěžních skladeb.  

PŘIHLÁŠKY

Baton, Pom pom
• Klasická mažoretka
• Baton mažoretka
• Mix
• Baton a rekvizity
• Mažoretka 2 batons
• Pom pom

Twirling
• Twirling rhytmic
• Twirling 1 baton
• Twirling 2 batons • Taneční přípravka

Divadelní tance:
• Balet
• Lidové tance
• Contemporary
• Contemporary show
• Jazz dance

Moderní tance:
• Společenské tance
• Street dance
• Street dance show
• Hip hop
• Discodance 

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2023

Prosíme, aby vedoucí souborů svých týmů zaslali svou hudbu NEJPOZDĚJI do 30. 4. 2023 na email kabrtcompany@gmail.com
VE FORMÁTU mp3 popsané:
- U týmů a skupin: NÁZEV TÝMU/SKUPINY - MĚSTO
- U solo,duo: JMÉNO SOUTĚŽÍCÍ/CH - NÁZEV TÝMU - MĚSTO

Žádáme, abyste zasílali hudbu popsanou viz výše. V případě, že nebude možné vyčíst z názvu, komu hudba patří, nebudeme ji akceptovat.

Jelikož je o soutěž velký zájem, může se stát, že vyhlásíme dříve STOP STAV. Nezapomeňte proto prosím odeslat přihlášku včas!
Vždy po sobě pečlivě kontrolujte vámi napsané údaje - především e-mailovou adresu!


USTANOVENÍ - pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. Tanečníkem se myslí osoba, která odesláním přihlášky projevuje svůj závazný zájem účastnit se této soutěže.
  2. Přihlašující tanečník zaškrtnutím souhlasu s "Pravidly soutěže" potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.
  3. Tanečník je povinen uhradit startovné (poplatek za účast v soutěži, z nějž jsou hrazeny náklady spojené s organizací soutěže). 
  4. Organizátor není povinen přerušit soutěž při nenastoupení soutěžního čísla na jeviště. V tomto případě nebude startovné vráceno. Počet míst v soutěži je omezen, organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.