workshopy

Mezi nabídku Kábrt company patří i oblíbené workshopy Contemporary workshop a Baton workshop.

Dance workshop je pod vedením Lubomíra Kábrta a můžete si ho objednat pro váš taneční obor na ZUŠ a nebo pro vaši taneční skupinu.  Využít můžete i dance workshop, který konáme každoročně v říjnu ve sportovní hale v Kutné Hoře.  

Baton workshop si můžete objednat pro váš tým a nebo můžete využít Baton workshop, který organizuje Kábrt company každoročně v říjnu ve sportovní hale v Kutné Hoře.  

Lubomír Kábrt je zván jako lektor na zahraniční workshopy.