#kabrtcup

POROTA SOBOTA

#kabrtcup #kabrtcompany

POROTA NEDEĽA

Niki Lehocká

Vanda Gregorová 

Simon Šinka 

Klára Marinová

Barbora Hovorková