#kabrtcup

KÁBRT CUP -Startovní listina

USTANOVENÍ - pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené

NOVĚ AKTUALIZOVANÉ 

Při registraci v místě konání je nutné odevzdat: doklad o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku.