Listy startowe

Listy startowe 

 • Modyfikacji listy startowej można dokonać do niedzieli 25 kwietnia 2024 r.
 • POSTANOWIENIA - organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii, w których będzie mało uczestników.
 • Lista startowa zostanie opublikowana najpóźniej na tydzień przed zawodami.
 • Każdej formacji startowej zostanie przydzielony numer, który pozostanie niezmieniony nawet w przypadku wycofania się części zawodników (numer startowy pozostanie wolny).
 • Aktualna lista startowa po rejestracji zostanie wywieszona na miejscu zawodów w kilku widocznych miejscach.  
 • Korekty dokonywane są online, co oznacza, że ​​delegat dokona korekty na żądanie, co zostanie natychmiast odzwierciedlone i pokazane na liście startowej online.
 • Lista startowa po modyfikacjach będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej tutaj:
 • Prosimy wszystkich uczestników o sprawdzenie swoich danych, danych dotyczących dzieci i drużyn. Po 30.4. 2024 r. nie będzie możliwości dokonywania korekt.
 • Jeżeli stwierdzisz, że niektóre dane są podane nieprawidłowo, skontaktuj się z Lubomírem Kábrtem pod adresem kabrtcompany@gmail.com. W tytule maila należy wpisać MODYFIKACJA ŚWIADECTWA STARTU KÁBRT CUP PL 2024 - NAZWA GRUPY.

Objaśnienia do listy startowej: 

 • Jeżeli jest zaznaczony na czerwono - rozpatruje sie.
 • Jeśli nie jest to w żaden sposób oznaczone, wszystko jest w porządku
 • Jeżeli jest zaznaczony na czarno – udział został odwołany 

Lista startowa w sobotę

 Lista startowa w niedzielę