#kabrtcup

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Po uzavření přihlášek na Kábrt cup 2021 budeme informovat všechny přihlášené o změně harmonogramu. 

SOBOTA 29. 5. 2021

Taneční přípravka, Balet, Jazz dance, Contemporary, Contemporary show, Street dance, Street dance show, Hip hop
Prosíme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)
REGISTRACE OD 10:00 - 12:00

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

10:00 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

11:00 Porada odborné poroty

11:30  Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

12:00 Slavnostní zahájení soutěže. Je potřeba , aby byli přítomni všichni soutěžící, kteří vystupují tento den. 

12:00 Soutěž SOLA/DUA

13:00 Soutěž TRIA/TÝMY/SKUPINY

16:00 Vyhodnocení výsledků a příprava na nástup - povinné pro všechny soutěžící

17:00 Zahájení Kábrt party

17:15 

17:30 

18:15 

18:30 Konec 

NEDĚLE 30. 5. 2021

Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Pom pom, Twirling rhytmic, Twirling 1 baton, Twirling 2 baton
Prosíme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)
REGISTRACE OD 5:00 - 12:00

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

5:00 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

5:30 Porada odborné poroty

5:30 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

5:45 Slavnostní zahájení soutěže

7:00 Soutěž SOLA / DUA,  H - hobby / P - profi

Klasická mažoretka SOLA/DUA

H/P Senior / H/PJunior / H/P Kadet / H/P Děti

Baton mažoretka SOLA/DUA

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Pom pom SOLA/DUA

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Twirling rhytmic SOLA/DUA

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Twirling 1 baton SOLA

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Twirling 2 baton SOLA

Děti / Kadet / Junior/ Senior

11:30 Vyhlášení SOLA/DUA

12:30 Soutěž TRIA/TÝMY/SKUPINY

18:00 Vyhlášení TRIA/TÝMY/SKUPINY

19:00 Ukončení soutěže 

Celý den je doslova nabitý soutěžícími.  Jedná se o neděli a tak jsme se rozhodli začít v časných ranních hodinách, abychom mohli brzy ukončit soutěž. 

Pokud je některá skupina zdaleka a potřebuje zajistit ubytování, prosím, aby nám napsala na email kabrtcompany@gmail.com 

6:00 - 11:00 SOLA/DUA 

Klasická mažoretka SOLA/DUA 

Senior / Junior / Kadet / Děti 

Baton mažoretka SOLA/DUA

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Pom pom SOLA/DUA 

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Twirling rhytmic SOLA/DUA 

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Twirling 1 baton SOLA 

Děti / Kadet / Junior/ Senior

Twirling 2 baton SOLA 

Děti / Kadet / Junior/ Senior