#kabrtcup

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Po uzavření přihlášek na Kábrt cup budeme informovat všechny přihlášené o změně harmonogramu. 

FINÁLNÍ PROGRAM SOUTĚŽE MŮŽETE OČEKÁVAT 3 DNY PŘED SOUTĚŽÍ

Program soutěže byl aktualizovaný:

V tomto roce jsme zaznamenali nejvyšší zájem o soutěž Kábrt cup. DĚKUJEME 

160 SOUTĚŽNÍCH STARTŮ 

SOBOTA 1. 6. 2024

Taneční přípravka, Balet, Lidové tance, Contemporary, Contemporary show, Jazz dance, Open show, Disko dance, Latino show, Street dance & Hip hop, Street dance show, Vogue dance & Waacking, Battle Contemporary, Battle Street dance & Hip hop


Žádáme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)!

REGISTROVAT SE MŮŽETE POUZE V ČASE OD 6:00 - 12:00 

Při registraci je nutné odevzdat: potvrzení o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku. Dále proběhne kontrola soutěžních skladeb dle startovní listiny.    

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

6:30 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

7:00 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

7:30 Porada odborné poroty

7:45 SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL - nástup poroty, moderátorů a ředitele soutěže 

8:00 - 12:00 1. část soutěže  

12:00 - 12:15 Společné tancování pod vedením Lubomíra Kábrta 

12:30 - 17:00 2. část soutěže

17:00 Příprava všech soutěžících (povinný pro všechny účastníky, kteří soutěží tento den). na slavnostní vyhodnocení výsledků a uvítání nových soutěžících. Soutěžící se řadí do jednoho velkého zástupu a budou se připravovat na velký nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam budou naši organizátoři. Budeme rádi i za pomoc s přípravou nástupu ze strany lektorů, trenérů a pedagogů.

- Vyhlášení výsledků (NOVĚ medailové stupínky pro vítěze!) Prosíme, aby lektoři poučili všechny své žáky o bezpečnosti na medailových stupíncích tak, aby se nikomu nic nestalo. Bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Pro první místo hraje hymna. Během hymny ostatní soutěžící stojí.

17:00 Slavnostní nástup všech tanečníků a vyhodnocení výsledků.

17:10 - 18:30 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

19:00 Předběžný konec soutěže

230 SOUTĚŽNÍCH STARTŮ 

NEDĚLE 2. 6. 2024

Baton Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Pom pom, Mix, Twirling, Twirling rhytmic, Povinný Twirling tým,  Twirling 1 baton, Twirling 2 baton 

Žádáme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)!

REGISTROVAT SE MŮŽETE POUZE V ČASE OD 6:00 - 12:00 

Při registraci je nutné odevzdat: potvrzení o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku. Dále proběhne kontrola soutěžních skladeb dle startovní listiny.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

6:30 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

7:00 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

7:30 Porada odborné poroty

7:45 SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL - Slavnostní nástup: poroty, moderátorů a ředitele soutěže 

8:00 - 12:00 1. část soutěže 

12:00 - 12:15 Společné tancování pod vedením Lubomíra Kábrta 

12:15 -  12:30 Prostorové zkoušky  + POVINNÉ DISCILÍNY TWIRLING (music)

12:30 - 18:00 2. část soutěže

18:00 Příprava všech soutěžících (povinný pro všechny účastníky, kteří soutěží tento den). na slavnostní vyhodnocení výsledků a uvítání nových soutěžících. Soutěžící se řadí do jednoho velkého zástupu a budou se připravovat na velký nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam budou naši organizátoři. Budeme rádi i za pomoc s přípravou nástupu ze strany lektorů, trenérů a pedagogů.

- Vyhlášení výsledků (NOVĚ medailové stupínky pro vítěze!) Prosíme, aby lektoři poučili všechny své žáky o bezpečnosti na medailových stupíncích tak, aby se nikomu nic nestalo. Bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Pro první místo hraje hymna. Během hymny ostatní soutěžící stojí.   

18:10 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků.

18:10 - 19:15 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

20:00 Předběžný konec soutěže

Změna programu vyhrazena!

Prostorové zkoušky
Před zahájením soutěže budou probíhat prostorové zkoušky. V tomto čase lze využít plochu k nazkoušení nástupů, odchodů, případně konkrétních částí choreografie. Buďte prosím ohleduplní k ostatním soutěžícím a netrénujte ani nezkoušejte celé sestavy. Vstup na soutěžní plochu je po celou dobu soutěže povolen jen v taneční (soutěžní) obuvi.

Startovní listina
Startovní listina bude zveřejněna nejpozději týden před konáním soutěže. Každé startující formaci bude přiděleno číslo, které bude neměnné, a to i v případě odhlášení některých soutěžících (startovní číslo bude neobsazeno). Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech.