#kabrtcup

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Po uzavření přihlášek na Kábrt cup budeme informovat všechny přihlášené o změně harmonogramu. 

FINÁLNÍ PROGRAM SOUTĚŽE MŮŽETE OČEKÁVAT 3 DNY PŘED SOUTĚŽÍ

Program soutěže byl aktualizovaný 10. 1. 2023

SOBOTA 3. 6. 2023

 Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Mix, Baton a rekvizity, Mažoretka 2 batons, Pom pom, Twirling rhytmic,  Twirling 1 baton, Twirling 2 batons

Prosíme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)

REGISTRACE OD 6:00 - 12:00 

Při registraci je nutné odevzdat: potvrzení o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku. Dále proběhne kontrola soutěžních skladeb dle startovní listiny.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

6:00 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

6:30 Porada odborné poroty

7:00 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

7:30 Slavnostní zahájení soutěže

8:00 - 10:45 1. část soutěže 

10:45 Příprava všech soutěžících na slavnostní vyhodnocení výsledků -povinné pro všechny soutěžící. Soutěžící se budou připravovat na nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam bude náš organizátor.

11:00 - 11:45 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků

11:45 - 11:50 prostorové zkoušky - POVINNÉ DISCILÍNY TWIRLING 

12:00 - 16:00 2. část soutěže

16:00 Příprava všech soutěžících na slavnostní vyhodnocení výsledků -povinné pro všechny soutěžící. Soutěžící se budou připravovat na nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam bude náš organizátor.

16:30 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků

18:30 Konec soutěže


NEDĚLE 4. 6. 2023

Taneční přípravka, Balet, Lidové tance, Jazz dance, Contemporary, Contemporary show, Street dance, Street dance show, Hip hop

Prosíme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)

REGISTRACE OD 7:00 - 12:00 
Při registraci je nutné odevzdat: potvrzení o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku. Dále proběhne kontrola soutěžních skladeb dle startovní listiny. skladeb.   


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

7:00 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

8:30 Porada odborné poroty

9:00 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

9:30 Slavnostní zahájení soutěže. 

10:00 - 12:00 1. část soutěže  

12:00 Příprava všech soutěžících na slavnostní vyhodnocení výsledků -povinné pro všechny soutěžící. Soutěžící se budou připravovat na nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam bude náš organizátor.

12:10 - 12:45 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků

13:00 - 16:00 2. část soutěže

16:00 Příprava všech soutěžících na slavnostní vyhodnocení výsledků - povinné pro všechny soutěžící. Soutěžící se budou připravovat na nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam bude náš organizátor. 

16:30 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků 

18:00 Konec soutěže

Prostorové zkoušky
Před zahájením soutěže budou probíhat prostorové zkoušky. V tomto čase lze využít plochu k nazkoušení nástupů, odchodů, případně konkrétních částí choreografie. Buďte prosím ohleduplní k ostatním soutěžícím a netrénujte ani nezkoušejte celé sestavy. Vstup na soutěžní plochu je po celou dobu soutěže povolen jen v taneční obuvi.

Startovní listina
Startovní listina bude zveřejněna nejpozději týden před konáním soutěže. Každé startující formaci bude přiděleno číslo, které bude neměnné, a to i v případě odhlášení některých soutěžících (startovní číslo bude neobsazeno). Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech.