#kabrtcup

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Po uzavření přihlášek na Kábrt cup budeme informovat všechny přihlášené o změně harmonogramu. 

FINÁLNÍ PROGRAM SOUTĚŽE MŮŽETE OČEKÁVAT 3 DNY PŘED SOUTĚŽÍ

Program soutěže byl aktualizovaný 19. 5. 2023

V tomto roce jsme zaznamenali nejvyšší zájem o soutěž Kábrt cup. DĚKUJEME 

160 SOUTĚŽNÍCH STARTŮ 

SOBOTA 3. 6. 2023

Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Mix, Baton a rekvizity, Mažoretka 2 batons, Pom pom, Twirling rhytmic,  Twirling 1 baton, Twirling 2 batons

Prosíme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)!

REGISTROVAT SE MŮŽETE POUZE V ČASE OD 6:00 - 12:00 

Při registraci je nutné odevzdat: potvrzení o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku. Dále proběhne kontrola soutěžních skladeb dle startovní listiny.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

6:00 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

6:30 Porada odborné poroty

7:00 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

7:30 SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL - Nástup soutěžích, poroty, moderátorů a ředitele soutěže (na nástup se všichni připraví v 7:15 u šaten)

8:00 - 12:00 1. část soutěže 

12:00 -  12:30 Prostorové zkoušky  + POVINNÉ DISCILÍNY TWIRLING (music)

12:30 - 12:45 Společné tancování s Lubomírem Kábrtem. 

13:00 - 17:00 2. část soutěže

17:00 Příprava všech soutěžících (povinný pro všechny účastníky, kteří soutěží tento den). na slavnostní vyhodnocení výsledků a uvítání nových soutěžících. Soutěžící se řadí do jednoho velkého zástupu a budou se připravovat na velký nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam budou naši organizátoři. Budeme rádi i za pomoc s přípravou nástupu ze strany lektorů, trenérů a pedagogů.

- Vyhlášení výsledků (NOVĚ medailové stupínky pro vítěze!) Prosíme, aby lektoři poučili všechny své žáky o bezpečnosti na medailových stupíncích tak, aby se nikomu nic nestalo. Bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Pro první místo hraje hymna. Během hymny ostatní soutěžící stojí.   

17:10 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků.

17:20 - 18:15 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

18:15 Předběžný konec soutěže

185 SOUTĚŽNÍCH STARTŮ 

NEDĚLE 4. 6. 2023

Taneční přípravka, Balet, Lidové tance, Jazz dance, Contemporary, Contemporary show, Street dance, Street dance show, Hip hop

Prosíme, aby všichni soutěžící byli včas nachystáni na své soutěžní vystoupení (alespoň hodinu předem)!

REGISTROVAT SE MŮŽETE POUZE V ČASE OD 6:00 - 12:00 

Při registraci je nutné odevzdat: potvrzení o zaplacení startovného, jmenný seznam soutěžících. Prosíme mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku. Dále proběhne kontrola soutěžních skladeb dle startovní listiny.    

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

6:00 Otevření haly, registrace a prostorové zkoušky

6:30 Porada odborné poroty

6:45 Porada vedoucích a kontrola soutěžní plochy

6:55 SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL - nástup poroty, moderátorů a ředitele soutěže 

7:10 - 13:00 1. část soutěže  

12:45 Příprava všech soutěžících (povinný pro všechny účastníky, kteří soutěží tento den). na slavnostní vyhodnocení výsledků a uvítání nových soutěžících. Soutěžící se řadí do jednoho velkého zástupu a budou se připravovat na velký nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam budou naši organizátoři. Budeme rádi i za pomoc s přípravou nástupu ze strany lektorů, trenérů a pedagogů.  

13:00 - 13:45 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL 

- Společné tancování pod vedením Lubomíra Kábrta 

-  Vyhlášení výsledků (NOVĚ medailové stupínky pro vítěze!) Prosíme, aby lektoři poučili všechny své žáky o bezpečnosti na medailových stupíncích tak, aby se nikomu nic nestalo. Bezpečnost je pro nás na prvním místě. 

Pro první místo hraje hymna.  Během hymny ostatní soutěžící stojí.    

14:00 - 20:00 2. část soutěže

19:45 Příprava všech soutěžících na slavnostní vyhodnocení výsledků - povinné pro všechny soutěžící. Soutěžící se řadí do jednoho velkého zástupu a budou se připravovat na velký nástup na chodbě u šaten. Koordinovat je tam budou naši organizátoři. Budeme rádi i za pomoc s přípravou nástupu ze strany lektorů, trenérů a pedagogů.

20:00 Slavnostní nástup a vyhodnocení výsledků 

Vyhlášení výsledků (NOVĚ medailové stupínky pro vítěze!) Prosíme, aby lektoři poučili všechny své žáky o bezpečnosti na medailových stupíncích tak, aby se nikomu nice nestalo. Bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Pro první místo hraje hymna. Během hymny ostatní soutěžící stojí.    

20:10 - 21:00 MEDAILOVÝ CEREMONIÁL

21:00 Předběžný Konec soutěže

Změna programu vyhrazena!

Prostorové zkoušky
Před zahájením soutěže budou probíhat prostorové zkoušky. V tomto čase lze využít plochu k nazkoušení nástupů, odchodů, případně konkrétních částí choreografie. Buďte prosím ohleduplní k ostatním soutěžícím a netrénujte ani nezkoušejte celé sestavy. Vstup na soutěžní plochu je po celou dobu soutěže povolen jen v taneční (soutěžní) obuvi.

Startovní listina
Startovní listina bude zveřejněna nejpozději týden před konáním soutěže. Každé startující formaci bude přiděleno číslo, které bude neměnné, a to i v případě odhlášení některých soutěžících (startovní číslo bude neobsazeno). Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech.