PROPOZÍCIE

Názov akcie: Kábrt cup - Celoštátna tanečná súťaž

Charakter súťaže: Celoštátna tanečná súťaž Kábrt cup je nepostupová súťaž a nie je nutná registrácia v žiadnom zväze. Súťaž je určená pre začínajúce súbory, pokročilé i profesionálne.

E-mail: kabrtcompany@gmail.com

Organizátor: Kábrt company - Lubomír Kábrt

Zakladateľ a organizátor sútaže: Lubomír Kábrt

Kedy: 11. 6. - 12. 6. 2022

Kde: Hlohovec

Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2022

Športová hala: Športová hala HC SPORTA Hlohovec Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec

Rozdelenie súťaže: 

- Sobota 11. 6. 2022 Contemporary, Contemporary show, Jazz dance, Balet, Street dance, Street dance show, hip hop

- Nedeľa 12. 6. 2022 Klasická mažoretka, Baton mažoretka, Pom pom, Twirling rhytmic, Twirling 1 baton, Twirling 2 baton

Rozdelenie súťažnej úrovne: Hobby, profi, star profi

Registrácia: bude prebiehať pri vstupe do haly. Každý súťažiaci i divák obdrží pásku na ruku.

Pri registrácii je nutné odovzdať: Štartovné, menný zoznam súťažiacich. Prosíme majte u seba kartičky poistenca, či iné doklady totožnosti tanečníkov k prípadnému skontrolovaniu veku.

Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí, peňazí, cenností, atď. Pokiaľ budú pri upratovaní nájdené zabudnuté veci, budú uložené u usporiadateľa, mobil: +420 734 492 747, po dobu troch dní. Potom budú zlikvidované.

SLEDUJTE KÁBRT CUP UDALOSŤ NA FACEBOOKU: 

https://www.facebook.com/events/2136490976612380/