PRIHLÁŠKA 15. 6. - 16. 6. 2024

KÁBRT CUP - Celoslovenská tanečná súťaž

Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2024

Nakoľko je o súťaž veľký záujem, môže sa stať, že predčasne vyhlásime STOP STAV. Nezabudnite preto prosím odoslať prihlášku včas!

Vždy po sebe starostlivo skontrolujte Vami napísané údaje - predovšetkým e-mailovú adresu!

USTANOVENIE - usporiadateľ si vyhradzuje právo spojenia kategórií, ktoré budú málo obsadené.

SOBOTA 15. 6. 2024

NEDĚLE 16. 6. 2024

Prosím, vložte súbor s Vašou štartovacou hudbou do políčka vyhradeného pre súbory v prihláške k súťažnej choreografii.

PRAVIDLA