LUBOMÍR KÁBRT - ŽIVOTNÍ CESTA

Můj příběh začíná v Děčíně, kde jsem se ocitl v kojeneckém ústavu z neznámého důvodu. Díky rodině Kábrtů, která neváhala přijmout romské dítě z ústavu, jsem ve věku tří let našel domov, kde jsem mohl vyrůstat v bezpečí. Považuji tuto rodinu za svou vlastní a jsem za to nesmírně vděčný.

Vzpomínám na den, kdy mě mé náhradní rodiče přišli vyzvednout. Celý tento okamžik vnímám jako velký šok. Bylo mi tehdy pouze tři roky, uměl jsem jen pár slov, a teď, s odstupem času, si uvědomuji, jak jsem byl v té době zanedbávaný. Chyběla mi láska a péče, kterou jsem potřeboval. Přesto byl ten den také zázrakem, když mě přivítala rodina Kábrtů, a dokonce mi věnovali první dárek – pamatuji si, že to bylo malé auto. Pro mě to v té chvíli znamenalo nesmírně moc. S tímto okamžikem začala moje nová a důležitá etapa života. 

Byl jsem přijat do náhradní rodiny jako třetí dítě v pořadí. Jako malý jsem bral za přirozené, že mám sourozence Davida a Marka. I když nebyli biologicky příbuzní, vytvořilo se mezi námi silné pouto a vnímali jsme mezi sebou jakékoliv bariéry jen minimálně. Po mé příchodu do rodiny se ještě připojila sestra Eva a bratr Dan. 

Už od dětství mě rodiče vedli k umění a divadlu, což se stalo mým vášnivým zájmem. Můj otec byl korepetitorem v tanečním oboru a učitelem klavíru na místní umělecké škole, což nám všem přirozeně otevřelo cestu ke studiu na této škole v Čáslavi.

V roce 1999 jsem začal s tancem, a to se současným, klasickým a tanečním stylem. Tehdy jsem ještě neměl jasno v tom, co mě opravdu zajímá, a měl jsem šanci vyzkoušet si různé činnosti, které posilovaly mou osobnost. Hrál jsem šachy, což mi přineslo zkušenosti s tvorbou strategií. Chodil jsem do kroužku pro rybáře, kde jsem se učil trpělivosti. Navštěvoval jsem také keramický kroužek, kde jsem pracoval s materiálem a projevoval svou uměleckou kreativitu.

Vždy, když jsem měl příležitost vidět nějaké umělecké vystoupení, ať už to byli umělci v cirkuse nebo tanečníci na kulturní akci, byl jsem naprosto ohromen. Moje mamka nás pravidelně vedla na divadelní a cirkusová představení. Brzy jsem začal toužit po vstupu do tanečního světa, který byl dostupný na Základní umělecké škole (ZUŠ). Ve věku 13 let jsem úspěšně absolvoval konkurz do tanečního studia ART v Čáslavi pod vedením učitelky Hany Neumanové.

V patnácti letech jsem objevil twirling a připojil se k úspěšné skupině AVANTI. Spolupráce s Hanou Neumanovou mi otevřela dveře k mnoha oceněním, včetně opakovaného titulu Mistra ČR v twirlingu, Mistra a Vicemistra Evropy v twirlingu, a stát se nejúspěšnějším twirlerem v ČR. Pro dosažení takových úspěchů jsem musel často trénovat až osm hodin denně. S omezenými možnostmi pro trénink jsem často praktikoval trénink venku na ulici nebo na umělé trávě ve Vodrantech v Čáslavi.

Abych překonal obavy z veřejného vystupování, aktivně jsem vyhledával místa pro trénink, kde se nacházeli lidé. Tato praxe mi nejen pomohla zbavit se ostychu, ale také mi poskytla příležitost plně se věnovat své vášni.

Díky Veronice Haufové, která hledala tanečního partnera a oslovila mě, jestli bych nechtěl vyzkoušet jiný druh tance, který se tančí v páru, jsem rád přijal nabídku a v roce 2007 jsem soutěžně tancoval latinskoamerické a standardní tance v taneční škole Antonína a Jany Novák v Kutné Hoře. Byla to pro mne úžasná zkušenost, na kterou moc rád vzpomínám. Musím říct, že jsem se v této taneční škole naučil spoustu věcí a poznal tam skvělého kamaráda Davida Čechlovského.

V roce 2009 byl přijat na Taneční konzervatoř v Praze (TCP). Na konzervatoři se stal členem dvou studentských souborů, a to Baby Balet Praha a Balet Praha Junior. V tomto období jsem se seznámil se slečnou Klárou s kterou se mi během několika let podařilo vytvořit pevný vztah. Nejvíc jsem vděčný za její oporu, která byla pro mě důležitá pro další můj sebe rozvoj.  Věnoval jsem jí jako student taneční konzervatoře balet s názvem "Only you and me," který získal v Národním divadle cenu studentské Thálie 2013, kde současně měla premiéru i choreografie.

Účastnil jsem se televizní show "Česko Slovensko má talent" v roce 2013 a měl tu čest stát se semifinalistou. Tato soutěž byla pro mě nejen výzvou, ale i velkou zkušeností. Otevřela mi mnoho příležitostí, ale bohužel přinesla i několik negativních aspektů, včetně závisti a neprávem zavřených dveří.

Před svou účastí jsem sledoval několik předchozích dílů této soutěže, a bylo mi jasné, že každý soutěžící zde prezentuje svůj vlastní životní příběh. Přesto jsem se rozhodl nevyprávět o své vlastní historii. Mým cílem bylo, aby veřejnost nahlédla za můj výrazový projev a chápala, že přináším umělecký prvek, který může přinést radost a inspiraci ostatním. Nechtěl jsem vzbuzovat litování, ale spíše sdělit, že umění, kterým se zabývám, může přinášet radost a obohacovat životy.

V roce 2014 jsem založil projekt T.B.D. art school, který byl twirlingovou a taneční školou. Tento nápad mě pronásledoval od mých patnácti let, kdy jsem si poprvé uvědomil, že chci být učitelem tance a živit se touto uměleckou vášní. Vytvořil jsem školu zaměřenou pouze na talentované děti v České republice i v zahraničí. V rámci tohoto projektu jsem pořádal vzdělávací workshopy a kurzy twirlingu jak v Česku, tak i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko).

I když se mi podařilo za krátkou dobu se svými svěřenci získat ocenění na Mistrovství České republiky, uvědomil jsem si, že stále mám hodně práce před sebou, abych dosáhl svých ambicí a stanovil si jasnější cíle. Proto jsem se rozhodl ukončit tento projekt a přijal nabídku vyučovat v zahraničí. Dostal jsem se do Německa, kde jsem působil ve městě Überlingen v taneční škole po dobu 7 měsíců. Byla to pro mě zajímavá příležitost, kde jsem měl možnost setkat se s úžasnými lidmi a vytvořit si krásná přátelství. Avšak srdce mě vždy táhlo zpět domů kvůli mé přítelkyni Kláře v České Republice. Po 7 měsících jsem se proto rozhodl vrátit.

V roce 2015 založil Czechkábrtcamp = První mezinárodní twirlingový a taneční tábor v ČR, kterého se účastnilo 8 zemí a 90 dětí.

Dále v roce 2015 vytvořil MFTT - První Mezinárodní festival twirlingu a tance. MFTT navštívilo přes 400 diváků a byl velice úspěšný.

V roce 2016 se stal Členem sportovní komise České twirlingové federace (kde působil do roku 2018).

Rovněž se v roce 2016 rozhodl odejít do Německa, kde působil jako učitel a choreograf v několika prestižních tanečních školách.

Díky jeho práci a zkušenostem je zván jako porotce mnoha mažoretkových, twirlingových a tanečních soutěžích po celé ČR.

Jako osvědčený lektor twirlingu a učitel tance, je zván i na mezinárodní workshopy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo).

Lubomír má za sebou také natáčení řady reklam. Natáčel pro světově známé značky Oral-B, Lego, Spoty Evropské unie, Apple, Louis Vuitton atd...

V roce 2019 založil Celostátní taneční soutěž s názvem Kábrt cup (1500 účastníků 1. ročník) Kutná Hora. Soutěž měla velmi kladné ohlasy a byl o ni velký zájem i na další ročník.

Ve školním roce 2018/2019 působil jako učitel tance na ZUŠ v Mostě a v roce 2019/2020 působil jako učitel tance na ZUŠ Moravská Třebová (120 žáků).

Od září 2020 bude působit jako učitel tance a mažoretek na ZUŠ ve Dvoře Králové.