#czechkarbtcamp

Storno poplatky 2022 - COVID-19 - Nebojte se o své peníze. Pokud se letos tábory konat nebudou, budeme samozřejmě vracet peníze všem v plné výši.

Czechkábrtcamp 

5.800 Kč

Tričko Czechkábrtcamp 2022

300 Kč

Jak se platí za tábor?

Pro správné spárování příchozích plateb vyžadujeme platbu pouze bankovním převodem na náš účet: 302044527/0300 ČSOB, kdy variabilní symbol je vaše telefonní číslo v devítimístném tvaru (vložené do přihlášky), tj, bez státní předvolby a mezer, např.: 333666222. 

 Do poznámek prosím vždy uvádějte jméno a příjmení účastníka a CKC (např. Marie Nováková CKC)

Forma úhrady:
- je možné uhradit částku celou nebo ji rozdělit na dvě části. Je nutné dodržet obě data, do kdy je nutné platbu nejpozději uhradit!

Termín plateb:

1.část platby REZERVAČNÍ ZÁLOHA 2.900,- Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky.

2.část platby je splatná do 30. června 2.900,- Kč

Po řádně vyplněné a odeslané přihlášce, vám bude zaslán e-mail, kde vám sdělíme, že jsme úspěšně obdrželi vaši přihlášku a bude vám poté zaslán postup platby Czechkábrtcampu.

Přihláška je platná po zaplacení 1. části platby.

Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky. 

Bez uhrazení rezervační zálohy není dítě řádně přihlášené (jen po uhrazení zálohy nebo samozřejmě celé ceny tábora se s dítětem počítá) - neplatí pro úhradu zaměstnavatele přes FKSP.
Platby párujeme jednou měsíčně, tj. zpětně na začátku dalšího měsíce.

Czechkábrtcamp


V CENĚ JE ZAJIŠTĚNO:
Ubytování, 

celodenní strava, 

lektorné na každý den, 

celodenní výlet s návštěvou bazénu, 

bobové dráhy a prohlídkou města a památek, 

pedagogický dozor - hlídání dětí 24 hodin denně, 

zdravotní dozor 24 hodin denně, 

pronájem sportovní haly, 

účastnické listy, fotografování, 

vybavení lékárničky, 

odměny pro soutěže a veškerá práce a příprava Czechkárbtcampu.

V ceně NENÍ zdravotní pojištění, které si každý musí zařídit sám - zotavovací akce.

Czechkábrtcamp


Garance vrácení peněz při storno pobytu:

  • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
  • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity (kouření, alkohol, krádeže apod.)
  • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
  • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity
  • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč
  • Storno poplatky 2022 - COVID-19 - Nebojte se o své peníze. Pokud se letos tábory konat nebudou, budeme samozřejmě vracet peníze všem v plné výši.

Platební podmínky když tábor hradí zaměstnavatel

Samozřejmě máte možnost uhradit celý pobyt naráz nebo prostřednictvím faktury zaměstnavateli, např. přes FKSP (tehdy se posouvá datum splatnosti). O této variantě nás informujte tím, že v přihlášce zaškrtnete "Přispívá zaměstnavatel - Potřebuji fakturu". My pak i víme, že nemáme očekávat platbu zálohy a zároveń vám neposíláme upomínky. Tedy v případě, že s námi prokomunikujete podklady k vystavení faktury.

Způsob vrácení plateb:

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte prosím písemně včetně zrušení pobytu. Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Kábrt company si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 31. 10. 2022. 

Na náš tábor poskytujeme tyto slevy:

  • Při uhrazení plné ceny tábora do 12. 12. 2021 sleva 200 Kč 
  • Prémie 500 Kč: Každý dosavadní účastník, který s sebou na tábor vezme další osobu (např. kamaráda, sourozence, spolužáka), který ještě nikdy nebyl na Czechkábrtcampu, získá od nás jako prémii 500Kč SLEVU!

Individuální dohody: posunutí plateb, rozdělení plateb, splátkový kalendář atd.

Jsme samozřejmě otevření individuálním dohodám, ale ty je zapotřebí prokomunikovat hned na začátku a ne až Vás budeme uhánět upomínkami :) Jste maminka tzv. samoživitelka? Je to na vás najednou moc peněz. Nemějte obavy se ozvat. Vše děláme pro děti takže rádi pomůžeme a vyjdeme vstříc.