#czechkarbtcamp

Přihláška se skládá ze 3 částí - samotné On-line přihlášky, kompletní Potvrzení lékaře (preferujeme originál na našem tiskopisu, ale je pravda, že mnoho lékařů odmítá vystavovat jiná potvrzení než ta, která mají ve svém systému) platné po celou dobu tábora a Potvrzení rodičů (Potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne zahájení tábora. 

Obě potvrzení jsou zde na webu ke stažení a odkaz dostáváte v e-mailu po odeslání přihlášky. 

Bez kompletní přihlášky a obou platných potvrzení nemůže dítě nastoupit na pobyt.

Jestliže vámi objednaný pobyt pro dítě platí váš zaměstnavatel je po odeslání přihlášky a její autorizaci nezbytné nás kontaktovat a sdělit údaje, které si váš zaměstnavatel přeje uvést na faktuře.