Naším cílem je probudit v dětech od nejranějšího věku vztah k pohybu a hudbě nenásilnou formou. Prostřednictvím mnoha tanečních her a motivujících cvičení jim vštípit zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat svoje tělo.  

Baletní přípravka dá dětem univerzální a všeobecnou taneční, hudební a muzikální průpravu ke každému tanečnímu stylu, pro který se v pozdějším věku rozhodnou. Ať už jím bude sám balet, společenský tanec nebo jiný taneční styl. 

Moderní jazz dance vychází z tradičních karibských tanců, které jsou upraveny pro vystupování. V minulosti se do jazz dance počítal například i Charleston nebo boogie-woogie a tento styl se často propojoval i se stepem.

Contemporary dance nadchne ty, kterým nestačí jen tančit v prostoru, na parketu nebo na pódiu, ale touží pochopit, uchopit a ovládat pohyb uvnitř sebe. Podstatou contemporary je propojit mysl s tělem a vyjádřit prostřednictvím tance své myšlenky a pocity. Tento současný moderní styl si zamilujete hned po první lekci.  

Moderní tanec je především o svobodě projevu. Je určen všem, kteří chtějí naprostou volnost a jednotlivé styly propojovat.